Hỏi Đáp

schema8

Được dịch từ tiếng Anh-Lược đồ cơ sở dữ liệu là cấu trúc của nó được mô tả bằng ngôn ngữ chính thức được hỗ trợ bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thuật ngữ “lược đồ” đề cập đến việc tổ chức dữ liệu như một bản thiết kế chi tiết về cách cơ sở dữ liệu được xây dựng. Wikipedia (tiếng Anh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button