Liên hệ

Mọi học sinh, phụ huynh có nhu cầu liên hệ với trường THPT Tây Giang, có thể liên hệ các thầy cô giáo theo danh sách dưới đây.

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thường trú Điện thoại liên hệ Email
1 Đinh Văn Tư Hiệu trưởng Ch’ker – TT P’rao – Đông Giang – Q.Nam. 0914167578 tudvtgiang@gmail.com
2 Lê Kim Vân Phó hiệu trưởng Agrồng – Atiêng – Tây Giang – Q.Nam 0916977144 vanlinhtg@gmail.com
3 Mai Vũ Xuân Dân Phó hiệu trưởng Agrồng – Atiêng – Tây Giang – Q.Nam  0984562529 maidantgiang@gmail.com
4 Trần Văn Anh Giáo viên Duy Vinh – Duy Xuyên – Q.Nam 0948589821 Tranvananh0302@gmail.com
5 Trần Thị Dung Giáo viên Thôn 5 – Phước Đức – Phước Sơn – Q.Nam 0985225542 Hoangdung88.qnam@gmail.com
6 Đoàn Lê Thái Hà Giáo viên Đồng Trường I – TT.Bắc Trà My – Bắc Trà My – Q.Nam 0985677327 doanlethaiha@gmail.com
7 Phạm Phú Hải Giáo viên Nam Hà I – Điện Trung – Điện Bàn – Q.Nam 0986651599 phuhaitg@gmail.com
8 Đalây Thị Luyến Tổ trưởng CM Hà Quảng Đông – Điện Dương – Điện Bàn – Q.Nam 0975173462 honggvtg1984@gmail.com
9 Thái Ngọc Minh Giáo viên La Hòa – Điện Phước – Điện Bàn – Q.Nam 0905595987 Thaingocminh79@gmail.com
10 Huỳnh Ngọc Quảng CT Công đoàn Ngọc Bích – Tam Ngọc – Tam Kỳ – Q.Nam 0979252021 Ngocquang1707@gmail.com
11 Hồ Văn Sáu Giáo viên Thôn 4 – Sông Trà – Hiệp Đức – Q.Nam 0989208770 sauhovantg@gmail.com
12 Đoàn Thị Hồng Tân Giáo viên Bình Minh – Thăng Bình – Q.Nam 01679607117 hongtanbm@gmail.com
13 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên
14 Nguyễn Ngọc Tấn Giáo viên Xuyên Tây 3 – TT.Nam Phước  Duy Xuyên – Q.Nam 0973955739 Tannn.nh@gmail.com
15 Zơrâm Thị Thu Giáo viên Pàcăng – Cà Dy – Nam Giang – Q.Nam 01294406585 thusummert@gmail.com
16 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Dục Tịnh – Đại Hồng – Đại Lộc – Q.Nam 01239819661 Thuyngoc07tlt@gmail.com
17 Coor Bần Giáo viên Cần Đôn – Chàvàl – Nam Giang – Q.Nam 01274800736 Cb71981@gmail.com
18 Dương Văn Cương Giáo viên Khu 7 – TT.Ái Nghĩa – Đại Lộc – Q.Nam 0905764646 pcdrungtin@gmail.com
19 Nguyễn Bá Hoàng Giáo viên  Thái Đông – Tiên Kỳ – Tiên Phước – Q.Nam 01687127345 Hoang85tg@gmail.com
20 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên Chiêm Sơn – Duy Trinh – Duy Xuyên – Q.Nam 0988357207 Nguyenloan88tg@gmail.com
21 Alăng Lớp Giáo viên Chanóc – Ch’ơm – Tây Giang – Q.Nam blttaygiang@gmail.com
22 Phan Tấn Lực Giáo viên Tổ 4 – TT.Hà Lam – Thăng Bình – Q.Nam 05103500088 Kimthi2305@gmail.com
23 Phát Xuân Quý Giáo viên Nal – xã Lăng – Tây Giang – Q.Nam 0945967643 phatxuanquy@gmail.com
24 Hồ Quảng Thu Tổ trưởng CM Thôn 5 – Điện Tiến – Điện Bàn – Q.Nam 01275290296 Hoquangthu.tgiang@gmail.com
25 Trần Thanh Toán Giáo viên An Thái – Bình An – Thắng Bình – Q.Nam 0974870565 Toanluyen.tg@gmail.com
26 Hoàng Duy Hải Giáo viên Tổ 4 – TT.Hà Lam – Thăng Bình – Q.Nam 0982303566 Hoanghai04041@gmail.com
27 Lê Đức Lộc BT Đoàn trường Lang Châu Bắc-Duy Phước-Duy Xuyên – Q.Nam 0917986264 dloctgiang@gmail.com
28 Lê Thị Phượng Giáo viên  Vĩnh Nam – Duy Vinh – Duy Xuyên – Q.Nam 01696852004 lethiphuongqn@gmail.com
29 Đặng Ngọc Vũ Giáo viên Phú Đông – Đại Hiệp – Đại Lộc – Q.Nam 0983426139 ngocvuchimie@gmail.com
30 Bríu Thị Bé Giáo viên Nghe – TT.P’rao – Đông Giang – Q.Nam 0989940943 Hoahien81@gmail.com
31 Bhơnướch Thị Hương Hiệp Giáo viên Dung – TT.Thạnh Mỹ – Nam Giang – Q.Nam 01685359964 lehuonghiep@gmail.com
32 Alăng Thị Luyến Giáo viên Thôn 5 – Điện Tiến – Điện Bàn – Q.Nam
33 Lê Thị Hồng Mẫn Giáo viên Vĩnh Nam – Bình Trị – Thắng Bình – Q.Nam 01683576593 Leminhman.bay@gmail.com
34 Phạm Kim Mỹ Giáo viên Thôn 3 – Quế Lâm – Nông Sơn – Q.Nam 0973173738 Phamkimmy261@gmail.com
35 Phan Thị Bích Nhật Tổ trưởng CM Thanh Ly II – Bình Nguyên – Thăng Bình – Q.Nam 01639769738 bichnhattg@gmail.com
36 Trương Thị Kim Cúc Giáo viên An Xuân – Tam Kỳ – Q.Nam 01656211237 Kimcuctg1988@gmail.com
37 Huỳnh Thục Đoan Giáo viên Thôn 3 – Tiên An – Tiên Phước – Q.Nam 0975183844 Thucdoan2011@gmail.com
38 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hòa Hiệp Nam – Liên Chiểu – Đà Nẵng 0979737897
39 Phạm Thị Lan Giáo viên Thôn Ngã 3 – TT.P’rao – Đông Giang – Q.Nam 01688583098 Phamthilan.1012@gmail.com
40 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên An Thái – Bình An – Thăng Bình – Q.Nam 0948736272 toanluyentg@gmail.com
41 Lê Thị Ánh Ngọc Giáo viên Nam Hà 1 – Điện Trung – Điện Bàn – Q.Nam 0948736218 binhyenhbh@gmail.com
42 Alăng Thị Púi Giáo viên Arớt – Anông – Tây Giang – Q.Nam 01674109168 alangpuitaygiang@gmail.com
43 Nguyễn Văn Thắng Giáo viên Tam Anh Bắc – Núi Thành – Q.Nam 0912060144 thangtaygiang@gmail.com
44 Thiều Thị Thu Xuân Giáo viên Thọ Quang – Sơn Trà – Đà Nẵng 0905689994 ducthuantgqn@gmail.com
45 Aviết Blớt Giáo viên Bhalêê – Tây Giang – Quảng Nam 0989570597
46 Dương Ngọc Giảng Giáo viên Tam Kỳ – Quảng Nam 01683417340
47 Cơlâu Hoa Giáo viên Thôn Chanóc – Ch’ơm – Tây Giang – Quảng Nam 01642962949 clauhoa@gmail.com
48 Giri Việt Hương Tổ trưởng CM Tà xí – Thị Trấn Prao – Đông Giang – Quảng Nam 0374989881 grvhuong@gmail.com
49 Vũ Thị Hồng Thu Giáo viên Thôn Voòng – Tr’hy – Tây Giang – Quảng Nam 01634533021 thusutaygiang@gmail.com
50 Nguyễn Công Tươi Giáo viên Thôn Chiêm Sơn – Duy Trinh – Duy Xuyên – Quảng Nam 01274189431 Tuoinguyencong54@gmail.com
51 Alăng Bên Giáo viên Chanóc – Ch’ơm –Tây Giang – Quảng Nam 0973427981 alangbentaygiang@gmail.com
52 Zơrâm Mưu Giáo viên Agrồng – Atieeng – Tây Giang – Quảng Nam 01255202030
53 Arâl Mai Tình Giáo viên Agrồng – Atiêng – Tây Giang – Quảng Nam 0916117764 dgsilveral@gmail.com
54 Hồ Thị Phương Hảo Giáo viên Phường Hòa Thuận – Tam Kỳ – Quảng Nam 0982017789 Thanhtanquangnam@yahoo.com
55 Lê Văn Phụng Tổ trưởng CM Thôn 3 – Bình Trung – Thăng Bình – Quảng Nam 01649214705 phunghoangtg@gmail.com
56 Trần Văn Thìn Giáo viên Thôn Hòa An – Tam Giang – Núi Thành – Quảng Nam 0972157158 Thinav16@gmail.com
57 Huỳnh Văn Thương Giáo viên Thôn 4 – Tam Phước – Phú Ninh – Quảng Nam 01667536659 Huynhvanthuong88@gmail.com
58 Phạm Thị Thương Giáo viên Thôn Ngã Ba – TT Prao – Đông Giang – Quảng Nam 0932434438 Tyna.phamthuong@gmail.com
59 Trương Văn Nguyên Vũ Giáo viên Thôn 8 – Hương An – Quế Sơn – Quảng Nam 0985272490 Vutruongqs.tg@gmail.com
60 Phan Ngọc Hòa Giáo viên Bình Quế – Thăng Bình – Quảng Nam 0984628631 Phanngochoa1979@gmail.com
61 Nguyễn Thanh Hồng Giáo viên Thôn Hà Quảng Đông – Điện Dương – Điện Bàn – Quảng Nam 0935331653 Honggvtg1984@gmail.com
62 Nguyễn Văn Hữu Giáo viên Thôn Trung Phú II – Điện Minh – Điện Bàn – Quảng Nam 01684176093
63 Trương Đình Phương Giáo viên Thôn Tích Phú – Xã Đại Hiệp – Đại Lộc – Quảng Nam 0973734077
64 Phạm Xuân Trường Giáo viên Thôn Dung – Thạnh Mỹ – Nam Giang – Quảng Nam 01279977687
65 Ngô Đình Tư Giáo viên Thôn La Tháp Tây – Duy Hòa – Duy Xuyên – Quảng Nam 0987304052 tutdtg@gmail.com
66 Nguyễn Thanh Tiến Kế toán Agrồng – Atiêng – Tây Giang – Quảng Nam 0973231407 Giabao7@gmail.com
67 Hứa Thị Đào Văn thư
68 Trần Phước Thanh Bảo vệ Thôn Phước Long – Quế Phong – Quế Sơn – Quảng Nam 01656191819
69 Trần Minh Hùng Bảo vệ 01248341731
70 Bríu Thị Nháp NV Y tế Nal – Lăng – Tây Giang – Quảng Nam 01685557793
Back to top button