Giáo Dục

Giáo án Lớp 1 giảm tải

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 31/03/2020 Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 1125/BGDĐT-GDTH điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm 2019 – 2020. Theo đó, kế hoạch dạy học sẽ thay đổi, đồng nghĩa với việc thầy cô phải soạn lại giáo án theo chương trình giảm tải này.

Vậy mời thầy cô cùng tham khảo giáo án lớp 1 tuần 21 tất cả các môn để chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, lên kế hoạch giảng dạy cho phù hợp với tình hình thực tế của trường mình.

Giáo án lớp 1 tuần 21 giảm tải do dịch Covid-19

Thứ hai ngày….. tháng….. năm……..

Bạn đang xem: Giáo án Lớp 1 giảm tải

HỌC VẦN
Bài 86: ôp – ơp

I/ MỤC TIÊU

– Đọc được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học. Từ và câu ứng dụng .

– GD HS yêu thích môn học vần hơn.

II/ CHUẨN BỊ

– Tranh minh hoạ ở sách giáo khoa

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Ổn định (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

– HS đọc bảng phụ, đọc câu ứng dụng sách giáo khoa.

– Viết bảng con: ăp, âp, cải bắp, cá mập

– Nhận xét

3. Bài mới

– Giới thiệu bài

* HĐ1: Dạy chữ ghi vần: (15’)

– Giới thiệu chữ ghi vần : ôp

– Có vần ôp để có tiếng hộp phải thêm âm và dấu gì ?

– Giới thiệu tiếng : hộp

Có tiếng hộp để có từ hộp sữa phải thêm tiếng gì ?

Giới thiệu từ khoá: hộp sữa

– Cho hs quan sát hộp sữa thật

– Chỉ bảng cho hs đọc tổng thể

– Giới thiệu chữ ghi vần : ơp

– Có vần ơp để có tiếng lớp phải thêm âm và dấu gì ?

– Giới thiệu tiếng : lớp

Có tiếng lớp để có từ lớp học phải thêm tiếng gì ?

Giới thiệu từ khoá: lớp học

– Cho hs quan sát lớp học của mình

– Chỉ bảng cho hs đọc tổng thể

Nghỉ giữa tiết 2’

* HĐ 2: Đọc từ ứng dụng (11’)

– Ghi bảng từ ứng dụng

tốp ca hợp tác

bánh xốp lợp nhà

– Cho hs đọc trơn từ, giáo viên kết hợp giải nghĩa từ và liên hệ giáo dục

– Chỉ bảng cho hs đọc thứ tự và đảo

4. Củng cố: (5’)

– Vần ôp, ơp có trong tiếng gì?

– Chỉ bảng cho hs đọc lại toàn bài

5. Nhận xét- dặn dò (1’)

– Nhận xét tiết học

TIẾT 2

1. Ổn định lớp (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

– Gọi hs đọc bài ở tiết 1

– Chỉ tiếng bất kì cho hs đọc

– Nhận xét

3. Bài mới

* HĐ: Luyện đọc (20’)

– Chỉ bảng

– Cho hs quan sát tranh, giới thiệu câu ứng dụng:

Đám mây xốp trắng như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi sao

Giật mình mây thức bay vào rừng xa.

– HDHS đọc câu ứng dụng

– Y/c hs tìm tiếng mới

– Gọi hs đọc từ ứng dụng theo cá nhân và thi đua đọc theo nhóm.

Nghỉ giải lao (2’)

4. Củng cố (10’)

– Chỉ bảng gọi hs đọc bài

– Vần ôp, ơp có trong tiếng gì?

5. Nhận xét-dặn dò (1’)

– Nhận xét tiết học

– Dặn hs về nhà học bài và chuẩn bị bài sau

– Hát

– Đọc bài theo yêu cầu của giáo viên

– Viết bảng con

– Gắn bảng cài, nêu cấu tạo, đọc trơn: ôp

– Thêm âm h và dấu nặng

– Gắn bảng cài, nêu cấu tạo, đọc trơn, đánh vần: hộp

– Thêm tiếng sữa đứng sữa tiếng hộp

– Gắn bảng cài: hộp sữa, đọc trơn

– Quan sát

– Đọc CN – ĐT

– Gắn bảng cài, nêu cấu tạo, đọc trơn: ơp

– Gắn bảng cài và đọc: ơp

– Thêm tiếng học

– Gắn bảng cài: lớp học và đọc trơn.

– Quan sát

– Đọc CN – ĐT

– Đọc trơn

-Tìm từ mới gạch chân và đánh vần

– Đọc cá nhân, cả lớp

– Tiếng ngộp, cốp, chớp, khớp,…

– Đọc bài

– Hát

– Đọc bài ở tiết 1

– Đọc cá nhân

– Quan sát

– Đọc cá nhân 1,2 em

– Tìm tiếng mới có vần ôp, ơp và đọc

– Đọc thi đua theo nhóm

– Đọc bài

– Trong tiếng đốp, độp, chợp, khớp,…

– Làm theo lời dặn

Tiết 4: TOÁN
PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 7

I. MỤC TIÊU:

KT: Giúp H/S nắm được phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20.

KN:H/S biết làm tính trừ, biết trừ nhẩm dạng 17-7 . viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .

: H/S luôn có tính cẩn thận chính xác khi làm bài.

II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC:

GV: 1 Chục que tính và 7 que tính rời. Bảng cài.

HS: 17 Que tính, 1 bó que tính và 7 que tính rời.Vở b/t.

III. HOẠT ĐỘNG – DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Trò chơi : (2’)

2. Kiểm tra bài cũ: (3’)

– Y/C

– Nhận xét –đánh giá.

3. Bài mới: (28’) GT bài. Phép trừ dạng 17-7

Hoạt động 1:(15’) GT cách làm tính trừ dạng 17-7

– Dùng bó 1 chục que tính và 7 que tính rời minh hoạ như SGK.

* Lấy bớt 7 đơn vị

– Đặt tính. 17

-7

10

– HD trừ 7 trừ 7 bằng 0 viết 0

hạ 1 viết 1.

– Vậy 17- 7= 10

Nghỉ giữa tiết:(3’)

Hoạt động 2: (12’)Luyện tập.

* Bài 1:(cột 1, 3, 4)

– Y/C

– Nhắc h/s cần viết số thẳng hàng

– Y/C

– Nhận xét

* Bài 2:(cột 1, 3) Tính nhẩm:

* Viết phép tính lên bảng .

– GV nêu phép tính

* Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

– GV ghi bảng tóm tắt

Có . 15 cái kẹo

Đã ăn : 5 cái kẹo

Còn : ……cái kẹo ?

– Phân tích đề

– HD h/s thực hiện phép tính

– GV thu bài chấm điểm

4. Củng cố (5’)

– GV hệ thống nội dung bài

5.dặn dò:(1’)

– Về nhà làm bài vào vở bài tập, chuẩn bị bài mới cho tiết sau

– 4 h/s lên bảng làm bài

– Làm bảng con

– 2 em lên bảng làm

12 + 2 + 3 = 17

17 – 2 – 4 = 11

– Nhận biết 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị.

– Lấy bó 1 chục que tính và 7 que tính bớt 7 que tính.

– Theo dõi –nắm cách trừ

– Đọc 17 –7 = 10.(cn- lớp)

– 3 em lên bảng

-Làm bảng con.

-Tính nhẩm trả lời kết quả.

15 – 5 = 10 16 – 3 = 13

12 – 2 = 10 14 – 4 = 10

13 – 2 = 11 19 – 9 = 10

– H/S đọc tóm tắt

– Trả lời lần lượt

15

5

=

10

– Vậy còn lại 10 cái kẹo

– Làm theo lời dặn

BUỔI CHIỀU

Tiết 1: TC ĐỌC
Bài 86: ôp – ơp

I/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– Củng cố lại vần: ôp, ơp các từ và câu ứng dụng.

– Đọc được một số từ mới: lốp xe, hồi hộp, nộp bài, khớp xương, sấm chớp, chớp mắt.

Các bạn trong lớp em, học tập rất chăm chỉ. Trong giờ học, các bạn hăng say phát biểu ý kiến.

2. Kĩ năng:

Học sinh đọc to, rõ ràng phát âm chính xác.

3. Thái độ:

GDHS yêu thích tiếng việt.

II/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: KHBG, một số từ mới

2. Học sinh: Sách.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Ổn định: (1’) Hát, KTSS.

2. Bài cũ: (3’)

Cho học sinh đọc các âm, tiếng, từ: vòng bạc, quả lắc.

– Nhận xét đánh giá.

3. Bài mới:

Giới thiệu bài: (1’) Ghi bảng

HĐ1: (5’) Hướng dẫn học đọc vần: ôp, ơp

– Gv gọi hs phát âm

– Riêng hs yếu đọc nhiều lần vần ôp, ơp

– Theo dõi nhận xét- Chú ý đến hs chậm.

HĐ2: 20’ Đánh vần tiếng và luyện đọc trơn

– Cho hs luyện đọc bài trong SGK

hộp sữa, lớp học, tốp ca, bánh xốp, hợp tác, lợp nhà.

Đám mây xốp trắng như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi sao

Giật mình mây thức bay vào rừng xa.

– GV viết lên bảng một số tiếng mới, từ để gọi hs luyện đọc: lốp xe, hồi hộp, nộp bài, khớp xương, sấm chớp, chớp mắt.

Các bạn trong lớp em, học tập rất chăm chỉ. Trong giờ học, các bạn hăng say phát biểu ý kiến.

– Gọi hs lên đọc bài.

– HS chậm đọc phải đánh vần.

– GV nhận xét sửa sai- Chú ý đến hs chậm.

– Giảng một số từ mới.

– Nhận xét tuyên dương.

4. Củng cố (2’)

– Gọi HS chậm đọc lại bài học.

– Hỏi hs vừa học vần gì?

– Nhận xét tiết học.

5. Dặn dò (1’)

-Các em chuẩn bị bài tiết sau

Cả lớp hát, lớp trưởng báo cáo.

– 2 em đọc ở bảng con

– 2 em đọc ở sgk

– Theo dõi.

– Từng cá nhân, tổ, dãy bàn, lớp đọc.

– 2-3 hs đọc, lớp đọc ĐT

– HS theo dõi nhẩm đọc.

– Từng cá nhân, tổ, dãy bàn, lớp đọc.

– 3-4 hs đọc.

– HS trả lời…

…………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button