Details for Thông tư 58/2011/TT-BGDDT

PropertyValue
Name:Thông tư 58/2011/TT-BGDDT
Description:

Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh (thay cho Quyết định 40 và Quyết định 51 trước đây)

Filename:TT 58 Quy_che_ DG_XL_12_12_2011.doc
Filesize: Empty
Filetype:doc (Mime Type: application/msword)
Creator:thpttaygiang
Created On: 12/13/2011 11:45
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:648 Hits
Last updated on: 12/13/2011 11:47
Homepage: