Details for Điều lệ trường THCS, THPT, và trường PT có nhiều cấp học

PropertyValue
Name:Điều lệ trường THCS, THPT, và trường PT có nhiều cấp học
Description:

Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Filename:TT12-2011-Dieu-le-truong-PT.pdf
Filesize: Empty
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:thpttaygiang
Created On: 12/08/2011 10:44
Viewers:Everybody
Maintained by:Editor
Hits:889 Hits
Last updated on: 12/08/2011 10:46
Homepage: