Liên kết website

Văn bản các cấp

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2012 Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2012

hot!
Date added: 04/02/2012
Date modified: 04/02/2012
Filesize: Empty
Downloads: 560

Hướng dẫn số 8382/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn số 8382/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 12 năm 2011

hot!
Date added: 12/16/2011
Date modified: 12/16/2011
Filesize: Empty
Downloads: 621

Thông tư liên tịch quy định các nội dung đánh giá y tế trường học Thông tư liên tịch quy định các nội dung đánh giá y tế trường học

hot!
Date added: 12/13/2011
Date modified: 12/13/2011
Filesize: Empty
Downloads: 659

Thông tư 58/2011/TT-BGDDT Thông tư 58/2011/TT-BGDDT

hot!
Date added: 12/13/2011
Date modified: 12/13/2011
Filesize: Empty
Downloads: 648

Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh (thay cho Quyết định 40 và Quyết định 51 trước đây)

Điều lệ trường THCS, THPT, và trường PT có nhiều cấp học Điều lệ trường THCS, THPT, và trường PT có nhiều cấp học

hot!
Date added: 12/08/2011
Date modified: 12/08/2011
Filesize: Empty
Downloads: 889

Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang 1 trong tổng số 2