Liên kết website

Văn bản các cấp

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Điều lệ trường THCS, THPT, và trường PT có nhiều cấp học Điều lệ trường THCS, THPT, và trường PT có nhiều cấp học

hot!
Date added: 12/08/2011
Date modified: 12/08/2011
Filesize: Empty
Downloads: 889

Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ

hot!
Date added: 11/28/2011
Date modified: 11/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 698

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

File Word bao gồm nội dung thông tư và phụ lục gồm một số biểu mẫu văn bản

Thông tư liên tịch quy định các nội dung đánh giá y tế trường học Thông tư liên tịch quy định các nội dung đánh giá y tế trường học

hot!
Date added: 12/13/2011
Date modified: 12/13/2011
Filesize: Empty
Downloads: 659

Thông tư 58/2011/TT-BGDDT Thông tư 58/2011/TT-BGDDT

hot!
Date added: 12/13/2011
Date modified: 12/13/2011
Filesize: Empty
Downloads: 648

Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh (thay cho Quyết định 40 và Quyết định 51 trước đây)

Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/05/2011 của Bộ GD&ĐT Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/05/2011 của Bộ GD&ĐT

hot!
Date added: 11/28/2011
Date modified: 11/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 717

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Trang 1 trong tổng số 2