Liên kết website

Giới thiệu

Danh sách liên hệ

Email In PDF.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thường trú

Điện thoại liên hệ

Email

1

Đinh Văn Tư

Hiệu trưởng

Ch’ker – TT P’rao – Đông Giang – Q.Nam.

0914167578

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Lê Kim Vân

Phó hiệu trưởng

Agrồng – Atiêng – Tây Giang – Q.Nam

0916977144 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Mai Vũ Xuân Dân

Phó hiệu trưởng

Agrồng – Atiêng – Tây Giang – Q.Nam

 0984562529

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Trần Văn Anh

Giáo viên

Duy Vinh – Duy Xuyên – Q.Nam

0948589821

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Trần Thị Dung

Giáo viên

Thôn 5 – Phước Đức – Phước Sơn – Q.Nam

0985225542

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Đoàn Lê Thái Hà

Giáo viên

Đồng Trường I – TT.Bắc Trà My – Bắc Trà My – Q.Nam

0985677327

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Phạm Phú Hải

Giáo viên

Nam Hà I – Điện Trung – Điện Bàn – Q.Nam

0986651599

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Đalây Thị Luyến

Tổ trưởng CM

Hà Quảng Đông – Điện Dương – Điện Bàn – Q.Nam

0975173462

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Thái Ngọc Minh

Giáo viên

La Hòa – Điện Phước – Điện Bàn – Q.Nam

0905595987

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Huỳnh Ngọc Quảng

CT Công đoàn

Ngọc Bích – Tam Ngọc – Tam Kỳ - Q.Nam

0979252021

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Hồ Văn Sáu

Giáo viên

Thôn 4 – Sông Trà – Hiệp Đức – Q.Nam

0989208770

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Đoàn Thị Hồng Tân

Giáo viên

Bình Minh – Thăng Bình – Q.Nam

01679607117

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giáo viên

 

 

 

14

Nguyễn Ngọc Tấn

Giáo viên

Xuyên Tây 3 – TT.Nam Phước  Duy Xuyên – Q.Nam

0973955739

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Zơrâm Thị Thu

Giáo viên

Pàcăng – Cà Dy – Nam Giang – Q.Nam

01294406585

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giáo viên

Dục Tịnh – Đại Hồng – Đại Lộc – Q.Nam

01239819661

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

17

Coor Bần

Giáo viên

Cần Đôn – Chàvàl – Nam Giang – Q.Nam

01274800736

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

18

Dương Văn Cương

Giáo viên

Khu 7 – TT.Ái Nghĩa – Đại Lộc – Q.Nam

0905764646

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Nguyễn Bá Hoàng

Giáo viên

 Thái Đông – Tiên Kỳ - Tiên Phước – Q.Nam

01687127345

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

20

Nguyễn Thị Kim Loan

Giáo viên

Chiêm Sơn – Duy Trinh – Duy Xuyên – Q.Nam

0988357207

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

21

Alăng Lớp

Giáo viên

Chanóc – Ch’ơm – Tây Giang – Q.Nam

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

22

Phan Tấn Lực

Giáo viên

Tổ 4 – TT.Hà Lam – Thăng Bình – Q.Nam

05103500088

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

23

Phát Xuân Quý

Giáo viên

Nal – xã Lăng – Tây Giang – Q.Nam

0945967643

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

24

Hồ Quảng Thu

Tổ trưởng CM

Thôn 5 – Điện Tiến – Điện Bàn – Q.Nam

01275290296

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

25

Trần Thanh Toán

Giáo viên

An Thái – Bình An – Thắng Bình – Q.Nam

0974870565

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

26

Hoàng Duy Hải

Giáo viên

Tổ 4 – TT.Hà Lam – Thăng Bình – Q.Nam

0982303566

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

27

Lê Đức Lộc

BT Đoàn trường

Lang Châu Bắc-Duy Phước-Duy Xuyên - Q.Nam

0917986264

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

28

Lê Thị Phượng

Giáo viên

 Vĩnh Nam – Duy Vinh – Duy Xuyên – Q.Nam

01696852004

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

29

Đặng Ngọc Vũ

Giáo viên

Phú Đông – Đại Hiệp – Đại Lộc – Q.Nam

0983426139

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

30

Bríu Thị Bé

Giáo viên

Nghe – TT.P’rao – Đông Giang – Q.Nam

0989940943

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

31

Bhơnướch Thị Hương Hiệp

Giáo viên

Dung – TT.Thạnh Mỹ - Nam Giang – Q.Nam

01685359964

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

32

Alăng Thị Luyến

Giáo viên

Thôn 5 – Điện Tiến – Điện Bàn – Q.Nam

 

 

33

Lê Thị Hồng Mẫn

Giáo viên

Vĩnh Nam – Bình Trị - Thắng Bình – Q.Nam

01683576593

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

34

Phạm Kim Mỹ

Giáo viên

Thôn 3 – Quế Lâm – Nông Sơn – Q.Nam

0973173738

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

35

Phan Thị Bích Nhật

Tổ trưởng CM

Thanh Ly II – Bình Nguyên – Thăng Bình – Q.Nam

01639769738

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

36

Trương Thị Kim Cúc

Giáo viên

An Xuân – Tam Kỳ - Q.Nam

01656211237

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

37

Huỳnh Thục Đoan

Giáo viên

Thôn 3 – Tiên An – Tiên Phước – Q.Nam

0975183844

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

38

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

Hòa Hiệp Nam – Liên Chiểu – Đà Nẵng

0979737897

 

39

Phạm Thị Lan

Giáo viên

Thôn Ngã 3 – TT.P’rao – Đông Giang – Q.Nam

01688583098

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

40

Nguyễn Thị Luyến

Giáo viên

An Thái – Bình An – Thăng Bình – Q.Nam

0948736272

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

41

Lê Thị Ánh Ngọc

Giáo viên

Nam Hà 1 – Điện Trung – Điện Bàn – Q.Nam

0948736218

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

42

Alăng Thị Púi

Giáo viên

Arớt – Anông – Tây Giang – Q.Nam

01674109168

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

43

Nguyễn Văn Thắng

Giáo viên

Tam Anh Bắc – Núi Thành – Q.Nam

0912060144

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

44

Thiều Thị Thu Xuân

Giáo viên

Thọ Quang – Sơn Trà – Đà Nẵng

0905689994

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

45

Aviết Blớt

Giáo viên

Bhalêê – Tây Giang – Quảng Nam

0989570597

 

46

Dương Ngọc Giảng

Giáo viên

Tam Kỳ - Quảng Nam

01683417340

 

47

Cơlâu Hoa

Giáo viên

Thôn Chanóc – Ch’ơm – Tây Giang – Quảng Nam

01642962949

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

48

Giri Việt Hương

Tổ trưởng CM

Tà xí – Thị Trấn Prao – Đông Giang – Quảng Nam

0374989881

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

49

Vũ Thị Hồng Thu

Giáo viên

Thôn Voòng – Tr’hy – Tây Giang – Quảng Nam

01634533021

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

50

Nguyễn Công Tươi

Giáo viên

Thôn Chiêm Sơn – Duy Trinh – Duy Xuyên – Quảng Nam

01274189431

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

51

Alăng Bên

Giáo viên

Chanóc – Ch’ơm –Tây Giang – Quảng Nam

0973427981

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

52

Zơrâm Mưu

Giáo viên

Agrồng – Atieeng – Tây Giang – Quảng Nam

01255202030

 

53

Arâl Mai Tình

Giáo viên

Agrồng – Atiêng – Tây Giang – Quảng Nam

0916117764

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

54

Hồ Thị Phương Hảo

Giáo viên

Phường Hòa Thuận – Tam Kỳ - Quảng Nam

0982017789

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

55

Lê Văn Phụng

Tổ trưởng CM

Thôn 3 – Bình Trung – Thăng Bình – Quảng Nam

01649214705

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

56

Trần Văn Thìn

Giáo viên

Thôn Hòa An – Tam Giang – Núi Thành – Quảng Nam

0972157158

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

57

Huỳnh Văn Thương

Giáo viên

Thôn 4 – Tam Phước – Phú Ninh – Quảng Nam

01667536659

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

58

Phạm Thị Thương

Giáo viên

Thôn Ngã Ba – TT Prao – Đông Giang – Quảng Nam

0932434438

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

59

Trương Văn Nguyên Vũ

Giáo viên

Thôn 8 – Hương An – Quế Sơn – Quảng Nam

0985272490

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

60

Phan Ngọc Hòa

Giáo viên

Bình Quế - Thăng Bình – Quảng Nam

0984628631

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

61

Nguyễn Thanh Hồng

Giáo viên

Thôn Hà Quảng Đông – Điện Dương – Điện Bàn – Quảng Nam

0935331653

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

62

Nguyễn Văn Hữu

Giáo viên

Thôn Trung Phú II – Điện Minh – Điện Bàn – Quảng Nam

01684176093

 

63

Trương Đình Phương

Giáo viên

Thôn Tích Phú – Xã Đại Hiệp – Đại Lộc – Quảng Nam

0973734077

 

64

Phạm Xuân Trường

Giáo viên

Thôn Dung – Thạnh Mỹ - Nam Giang – Quảng Nam

01279977687

 

65

Ngô Đình Tư

Giáo viên

Thôn La Tháp Tây – Duy Hòa – Duy Xuyên – Quảng Nam

0987304052

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

66

Nguyễn Thanh Tiến

Kế toán

Agrồng – Atiêng – Tây Giang – Quảng Nam

0973231407

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

67

Hứa Thị Đào

Văn thư

 

 

 

68

Trần Phước Thanh

Bảo vệ

Thôn Phước Long – Quế Phong – Quế Sơn – Quảng Nam

01656191819

 

69

Trần Minh Hùng

Bảo vệ

 

01248341731

 

70

Bríu Thị Nháp

NV Y tế

Nal – Lăng – Tây Giang – Quảng Nam

01685557793

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 17:24
 

Vài nét về trường THPT Tây Giang

Email In PDF.

Trường THPT Tây Giang được thành lập theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 17/8/2005 của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Trường đóng trên địa bàn huyện Tây Giang, là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, một trong 62 huyện nghèo nhất nước, cách xa tỉnh lỵ khoảng 180km về hướng Tây Nam.

Sự ra đời của ngôi trường cấp 3 này đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng bấy lâu nay của cán bộ và nhân dân về nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh huyện miền núi Tây Giang, đặc biệt là con em người dân tộc, bởi trước đó chỉ có các em thuộc gia đình có đủ điều kiện kinh tế thì mới có thể về học tại trường THPT Quang Trung, huyện Đông Giang và một số em được xét tuyển về học tại trường PTDT Nội trú tỉnh, số còn lại phải dừng lại ở bậc THCS. Điều này cho thấy chủ trương đúng đắn, sự sáng suốt của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo địa phương đối với sự nghiệp trồng người; khẳng định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người, vì sự tiến bộ và phát triển của con người và xã hội.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 09 Tháng 3 2012 08:21 Đọc thêm...