Liên kết website

Nghị đinh số 138/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Email In PDF.

http://www.thpttaygiang.edu.vn/images/ND138_2013_xu phat vi pham hanh chinh trong giao duc.PDF